30.03.2015.

oglądana: Strona główna
Nowinki
Dzień Świata 2015

Chiny, Mongolia, Japonia, Katar, Indie i Tajlandia -  egzotyka w pełnym tego słowa znaczeniu …. I to gdzie? W  I Społecznym  LO i w II Społecznym Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego!! U nas to możliwe.  
20 marca, w piątek odbył się coroczny „Dzień świta”. W tym roku postawiliśmy na kraje odległe i dosłownie, i kulturowo. Było kolorowo, soczyście, aromatycznie i bardzo ciekawie. Uczniowie prezentowali kolejno informacje dotyczące położenia wybranych państw, historii, ekonomii, ale przede wszystkim bogatej kultury i kulinariów związanych z regionem. Jury sumiennie oceniało wystąpienia. Pokazy wszystkich klas zamykał konkurs wiedzy związanej z prezentacjami.
Po burzliwych obradach jury miejsce pierwsze w kategorii  ‘gimnazjum’ zajęła klasa III, natomiast w kategorii ‘liceum’ klasa I.
GRATULUJEMY. 

 

 
Obraz szkoły w świetle raportu z ewaluacji problemowej przeprowadzonej przez MKO

Nauczyciele, uczniowie, rodzice razem kształtują szkołę, akceptując podstawowe zasady i reguły, takie jak uczciwość, rzetelność, wzajemny szacunek, empatia. Liceum Ogólnokształcące w którym przeprowadzono ewaluację jest kameralne. Licealiści mają zapewnione poczucie bezpieczeństwa, nie są anonimowi. Taka organizacja ułatwia indywidualizację. Nabywanie kompetencji społecznych odbywa się tu w sposób naturalny, codziennej praktyce szkolnej i w toku różnych programów towarzyszących nauce. Szkoła ukierunkowana jest na podmiotowe traktowanie ucznia. Zachęca uczniów do samodzielności, podejmowania dyskusji i wyrażania własnego zdania, a zwłaszcza jako umiejętność rozwiązywania problemów. Dla uzdolnionej i chętnej młodzieży organizuje się koła zainteresowań, dla młodzieży mającej trudności z opanowaniem materiału programowego koła wyrównawcze i indywidualne konsultację z nauczycielami, co ma zapobiegać korepetycjom. W liceum organizowane są „Otrzęsiny”, „Halloween”, kiermasze świąteczne, wigilie, jasełka, spotkania wielkanocne, studniówki, a to tylko niektóre wydarzenia społeczności szkolnej. I Społeczne Liceum Ogólnokształcące jest najstarszą niepubliczną szkołą w Radomiu. To szkoła otwarta na współpracę z rodzicami, ukierunkowana na tworzenie silnych więzi międzyludzkich, kultywująca szkolne tradycje oraz zacieśniają współpracę z instytucjami działającym na terenie miasta i dzielnicy. Liceum współpracuje między innymi z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radomiu i corocznie organizuję imprezę choinkową dla najbiedniejszych dzieci z osiedla Ustronie. Imprezy takie są najlepszą lekcją wychowawczą dla młodzieży. Zdjęcia uczniów, którzy osiągnęli najwyższe noty na świadectwie i egzaminie maturalnym tworzą Galerię Prymusów, która zajmuje honorowe miejsce w szkole.

Zapraszamy do lektury raportu, który zawiera więcej szczegółowych informacji o szkole i pracy na stronie http://www.npseo.pl/action/raports

 

 
Wycieczka do Częstochowy
6 marca 2015r uczniowie klasy maturalnej z wychowawczynią – Darią Sawicką-Krawczyk pojechali na pielgrzymkę do częstochowskiego sanktuarium.  Jasna Góra przywitała nas słoneczną pogodą, dzięki czemu nastroje były równie pogodne. Pierwszym punktem wyjazdu było zwiedzanie obiektów przyklasztornych, w tym: Sali Rycerskiej  i Muzeum Jubileuszu 600-lecia Jasnej Góry. Charyzmatyczna siostra zakonna  w sposób przystępny i bardzo otwarty przybliżyła wszystkim historię klasztoru, omówiła zgromadzone zbiory.  Krótka przerwa na posiłek w pobliskim Domu Pielgrzyma zapewniła strawę dla ciała.  Strawą dla ducha była Msza Święta prowadzona specjalnie w intencji uczniów Naszej Szkoły. Jak zaznaczył ksiądz odprawiający mszę wysiłek włożony w egzamin maturalny jest bardzo ważny i konieczny, ale dodatkowe wsparcie zawsze się przyda.  Teraz już jesteśmy przekonani, że zbliżający się egzamin dojrzałości przebiegnie zgodnie z oczekiwaniami.
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 5 z 161